.

Conmemoració del 12 d'octubre de 2009

27/10/2009

A l’Església de les Tereses, de la Comunitat de Germanes Carmelites Descalces, va tenir lloc la celebració de la Santa Missa que oficià el Vicari General Sr. RAFEL UMBERT, per indisposició del Vicari General Sr. LLUC RIERA. El celebrant a l’homilia, es va referir en primer lloc a la festivitat del dia, la Mare de Déu del Pilar, i després a l’Associació Amics de l’Arxiduc. Durant la missa, el cor de la comunitat religiosa interpretà un cant d’entrada, l’al•leluia d’abans de la proclamació de l’evangeli, un cant d’ofertori, el sanctus, un cant de comunió i, al final de la mateixa, l’Himne de la Mare de Déu del Pilar. La missa fou oferta en sufragi de l’Arxiduc i dels socis darrerament finats, Sr. SEBASTIÀ BARCELÓ, germà del President de la Fundació, Sr. Gabriel Barceló, que va ser present a la cerimònia, Sr. SEBASTIÀ TRIAS MERCANT, Sr. MIQUEL ARNAIZ i Sr. JAUME NEGRE i per tots els demés socis i familiars difunts.

El soci Sr. BERNAT CIFRE, estudiós especialista en l’obra de Mn. MIQUEL COSTA I LLOBERA, recordà als assistents el seu decés que va tenir lloc el 16 d’octubre de 1922, mentre predicava a la mateixa església de les Tereses. I recità, amb la seva mestria i passió habituals, dos poemes de Mn. Costa, Joventut (1875), i Epitafi (1885).

- - -

Seguidament, la majoria d’assistents, ens traslladarem al Restaurant BAHIA MEDITERRANEO a on, després de degustar una copa de cava de benvinguda, passarem al menjador per iniciar la conferència programada. Joan Andreu presentà al conferenciant Sr. GABRIEL JANER MANILA, llegint el seu extens currículum i fent referència a l’obra “LA DAMA DE LES BOIRES”, de la que llegí un paràgraf al que es narra l’acomiadament de l’Arxiduc i Caterina Homar: ... “-Adéu, prícep... – Que tinguis bon camí, Caterina.”

El Sr. GABRIEL JANER, referint-se també a la mateixa obra “LA DAMA DE LES BOIRES”, va anar explicant com l’Arxiduc, en definitiva un aristòcrata de la seva època, provocà la infelicitat de quantes persones l’envoltaren i/o convisqueren amb ell a les estances del petit regne de Miramar i en els viatges en el iot Nixe. El conferenciant va concloure la seva dissertació llegint les que per ell, constitueixen les pàgines més aconseguides de l’obra, a les que es relata la nit del canvi de segle viscuda a S’Estaca per na Caterina Homar i el frare narrador: “Aquella fou l’última nit del segle”... “-Tu creus, també, que l’amor no és més que un estusiasme que fuig?”.

Acabada la conferència, Joan Andreu li feu entrega, en nom de l’Associació, d’un exemplar dels dos toms de l’obra de l’Arxiduc “LES ILLES LÍPARI”, i el Sr. GABRIEL JANER obsequià a tots els presents amb un exemplar de “LA DAMA DE LES BOIRES”.

- - -

Tot seguit va tenir lloc el dinar previst, esplèndidament servit i condimentat pel servei de sala i del restaurant BAHIA MEDITERRANEO.

- - -

Finalment es va celebrar l’Assemblea General Extraordinària convocada a tal efecte, amb el següent resultat:

1er.- Es procedeix a la lectura de l’acta de la sessió anterior celebrada el 14 de maig d’enguany, que és aprovada per unanimitat.

2on.- Per el President es procedeix a la presentació de la nova Junta Directiva.

3er.- Igualment es procedeix a la presentació dels nous socis.

4rt.- El President informa del programa per al nou curs; de la proposta de rehabilitació de la Capella del Beat Ramon, amb expressió de les gestions realitzades fins ara i de com l’Associació té la funció de promocionar l’obra, cercar col•laboradors, implicar a totes les institucions, recaptar medis de finançament, etc.

A la sala es va exposar un gran panell amb una composició fotogràfica a la que s’ofereixen diferents aspectes de la Capella, abans i després de patir el sinistre que tan profundament la danyà. Es feu entrega a tots els presents una còpia reduïda del esmentat panell a més d’un dossier amb la descripció de la gènesi de l’obra, l’enumeració dels materials i varies notes històriques.


5é.- S’aprova la proposta de modificació dels Estatuts, consistent en el nomenament de President d’Honor, a títol pòstum, del Sr. JOAN ESTRANY OBRADOR

6é.- Es ratificà que la quota d’inscripció i manteniment és de 36.00 € anuals.

Sense més assumptes per tractar, s’aixecà la sessió

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada